Logga in
sok
Reseplaneraren
Från
Till
Wieselgrensplatsen, Göteborg

Vädret på Wieselgrensplatsen

Felanmälan gator/torg/park
Vid frågor eller felanmälan som rör vårt gemensamma vardagsrum så ta kontakt med trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst.

Hit ringer du om du vill felanmäla något av följande:

belysning  
gaturenhållning och snöröjning   
trafiksignaler och trafikmärken
vägar, cykel- och gångbanor  
klotter
parkering och parkeringsautomater
ogräs, gräs och buskar
bad- och lekplatser
Många av frågorna besvarar kundtjänsten själva.

En felanmälan rapporteras till den entreprenör som ska åtgärda felet.
Entreprenören bedömer om felet ska åtgärdas direkt eller om det ska tas i samband med ett planerat underhåll.

Kontakt:
Telefon: 031-15 00 17
Telefax: 031-15 31 11
E-post: 150017@goteborg.se
Webbformulär: Felanmälan 150017
Webbsida: www.goteborg.se/150017