Logga in
sok
Reseplaneraren
Från
Till
Wieselgrensplatsen, Göteborg

Vädret på Wieselgrensplatsen

Organisationen
Fastighetsägarna och Företagarföreningen på Wieselgrensplatsen tillsammans, bekostar administration och centrumledning samt upprustning och driften av Wieselgrensplatsen.

All övrig verksamhet drivs i projektform och finansieras genom och med inblandade parter och sponsorer.

En viktig partner där vi är aktiv i är Fastighetsägarna Centrala Hisingen (fch).
Medlemmarna är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare och fch är en ideell organisation.
Bland deras samarbetspartners utgör SDF Lundby en viktig partner för helhetsutvecklingen av Centrala Hisingen.

Vi arbetar med gemensamma uppgifter så som;
  • Höja våra boendes känsla av trygghet
  • Minska antalet otrygga platser
  • Öka kännedomen och statusen för Centrala Hisingen
  • Förbättra skötseln i området

Vill ni veta mer så kontaktar ni  Björn Gårdbäck cetrumutvecklare som ni finner under fliken kotakt.
Pernilla Hallberg på fch. Mobil 0706-02 0 202 eller
E-post adress: pernilla.hallberg@fch.se
 www.fch.se
» LÄS MER   
 
Här är några viktiga resultat
  • Andelen inbrott har minskat med 68% sedan 2005.
  • Andelen som tycker det är bra att bo på Centrala Hisingen har ökat med 42% sedan 2002.
  • Andelen missköta fastigheter har minskat med 67%.
  • Antalet sociala boenden har minskat med 26% sedan 2007.
  • Ökningen av medianpriset/kvm för bostadsrätterna på Centrala Hisingen har ökat 73% sedan 2005, medan Göteborg som helhet endast ökat sina medianpriser med 54%.
  • Andelen oseriösa lokalhyresgäster har minskat betydligt i takt med ökad kunskap och nya verktyg.